m p e l  elektriker | service | entreprenad | teknik

TRADITIONELL & TECH-SAVVY B2B ELEKTRIKER

Elinstallationer är grunden som m p e l står på och något vi är riktigt bra på! Fördelen med oss som elteknikpartner är att vi bistår med alla typer av elinstallationer, från traditionella el-, belysnings- och svagströmsinstallationer till ställverk och industri, samt självklart hållbara installationer för exempelvis solcells- och laddningsanläggningar.

Vi arbetar i alla olika krävande miljöer, från komplexa och omfattande uppdrag till små privata projekt. Förankrade med lokal närvaro, våra kompetenta medarbetare och ett stort nätverk är vi elteknikpartnern som finns här för er.

Vi verkar inom olika områden bland annat:
Belysning Kontor Affär Bostäder Sjukhus Industrianläggningar Processindustri Infrastruktur Handel

m p e l  elektriker | service | entreprenad | teknik

TRADITIONELL & TECH-SAVVY
B2B ELEKTRIKER

Elinstallationer är grunden som m p e l står på och något vi är riktigt bra på! Fördelen med oss som elteknikpartner är att vi bistår med alla typer av elinstallationer, från traditionella el-, belysnings- och svagströmsinstallationer till ställverk och industri, samt självklart hållbara installationer för exempelvis solcells- och laddningsanläggningar.

Vi arbetar i alla olika krävande miljöer, från komplexa och omfattande uppdrag till små privata projekt. Förankrade med lokal närvaro, våra kompetenta medarbetare och ett stort nätverk är vi elteknikpartnern som finns här för er.

Vi verkar inom olika områden bland annat:
Belysning Kontor Affär Bostäder Sjukhus Industrianläggningar Processindustri Infrastruktur Handel

Service

m p e l  har en 25-årig tradition och erfarenhet av serviceuppdrag, stora som små, med avtal eller bara som löpande uppdrag.

Entreprenad

m p e l  har en 25-årig tradition av entreprenader / entreprenaduppdrag, stora som små, under avtal eller bara som löpande uppdrag.

Teknik

m p e l  har en 25-årig tradition att ligga i framkanten när det gäller teknik och nya tekniska lösningar på marknaden, under avtal eller som löpande uppdrag.

EL, TELE, DATA, AUDIO, LJUD & BILD

Företag/offentlig miljö:

 • Elinstallation
 • Projektering
 • Dokumentation
 • Felsökning
 • Jordfelsbrytare/JFB
 • Nätverk
 • Belysning
 • Värmegolv
 • Byte av elcentral
 • Byggström
 • Brand
 • Datanät
 • Fiberjobb
 • Frostskydd

BELYSNING & LJUSSÄTTNING INOMHUS & UTOMHUS

Företag/offentlig miljö:

 • Ljussättning
 • Armaturer
 • Belysningsstyrning
 • Plejd
 • Skyltbelysning
 • Fasadbelysning
 • Nödbelysning
 • Utrymningsskyltar

SKYDD, SÄKERHET & ÖVERVAKNING

Företag/offentlig miljö:

 • Kameraövervakning via webben
 • CCTV
 • Larm
 • Teleskydd, åskskydd, överspänningsskydd
 • Passersystem/Lås via samarbetspartners

SOLENERGI

Företag/offentlig miljö:

 • Solpaneler
 • Solceller
 • Montagesystem
 • Växelriktare
 • Optimerare
 • Solcellsbatterier

LADDSTATIONER EL- & HYBRIDFORDON

Företag/offentlig miljö:

 • Säljer laddstationer/laddboxar
 • Installerar laddstationer/laddboxar
 • Monterar laddstationer/laddboxar
 • Lastbalansering
 • Superchargers med Cheap Charge

 

RÅDGIVNING ENERGI – OPTIMERAD FÖRBRUKNING ETC

Företag/offentlig miljö:

Vi har egen expertis samt samarbetar med kommuner och ledande energirådgivare för rådgivning och optimering av era anläggningar.

 

mpel - elektriker som löser utomhusbelysning
mpel löser kameraövervakning
mpel verkar inom bland annat infrastruktur